Персонаж
 
Сила
Карма
avatar

Omeshvara

Омешвара

24233.96 8381.57
avatar

vidyaradja

Валера

39509.07 13754.90
avatar

Dragon

Дракон

544672.63 171971.59
avatar

allayae

Натафка*

2399.69 912.69
avatar 145103.30 51754.00
avatar 2.05 0.73
avatar

Tallajah

Таллая

0.00 0.00
avatar

BodhiSatprem

Лёха-ха

7619.09 2768.07
avatar

Yota

Ира

23472.03 7722.20
avatar 6.92 2.54
avatar

Mira

Диана

32141.76 11689.70
avatar

Radha

Radhika

33247.82 11637.98
avatar

AjnaYoga

Александр

6539.30 2160.87
avatar

Metamax

Max

3426.98 1279.72
avatar

dpimka

Димка

12505.44 4504.11
avatar

Nau

Миша

12648.84 4506.08
avatar 0.00 0.00
avatar

afanto

Андрей

4838.82 1772.39
avatar

Calm

Calm

345.23 129.65
avatar

Sky_ua

Сергей

21403.89 7799.80
avatar

volnodur

Salman

36372.81 13296.39
avatar

amitashi

Amitashi

40.45 -770.88
avatar 36.84 13.58
avatar 634.88 117.05
avatar

Shine

Shine

48829.61 16987.29
avatar

nobody

Иван

9587.13 3207.06
avatar 137.79 52.13
avatar 88.40 32.51
avatar

Lesya

Леся

13291.45 4770.52
avatar

lav

Алек

1835.10 679.21