Персонаж
 
Сила
Карма
avatar

Omeshvara

Омешвара

24150.71 8374.44
avatar

vidyaradja

Валера

38837.22 13514.36
avatar

NgoMa

Нго-Ма/Дракон

529596.13 167729.31
avatar

allayae

Натафка*

2399.69 908.79
avatar

veter

veter-ok

143568.91 51254.27
avatar 2.05 0.73
avatar

Tallajah

Таллая

0.00 0.00
avatar

BodhiSatprem

Лёха-ха

7619.09 2768.07
avatar

Yota

Ира

23471.24 7719.04
avatar 6.92 2.54
avatar

Mira

Диана

32141.76 11689.70
avatar

Radha

Radhika

29316.87 10341.45
avatar

Metamax

Max

3426.98 1279.72
avatar

dpimka

Димка

12505.44 4504.11
avatar

Nau

Миша

12579.12 4483.40
avatar 0.00 0.00
avatar

afanto

Андрей

4838.75 1772.39
avatar

Calm

Calm

345.23 129.65
avatar

Sky_ua

Сергей

21403.89 7799.80
avatar

volnodur

Salman

36372.81 13296.39
avatar

amitashi

Amitashi

40.45 -770.88
avatar 36.84 13.58
avatar 634.88 117.05
avatar

Shine

Shine

48757.71 16960.97
avatar

nobody

Иван

9587.13 3200.95
avatar 137.79 52.13
avatar 88.40 32.51
avatar

Lesya

Леся

13291.45 4770.52
avatar

lav

Алек

1835.10 679.21
avatar

nick80

Ник

5565.24 2100.50