Персонаж
 
Сила
Карма
avatar

vidyaradja

Валера

38837.22 13514.36
avatar

Angel

Ангел

337.64 115.70
avatar

veter

veter-ok

143032.34 51092.41
avatar

artazar

Артазар

15271.72 5660.51
avatar

sni

Дима

11645.25 4316.79
avatar

stol1969

tarut

4.53 16.99
avatar

Radha

Radhika

29284.13 10330.32
avatar

AmenRu

Митя

18642.08 6638.83
avatar

Alsiama

Алла

27316.20 10001.02
avatar

alexp7777

No-name

134.62 -50.45
avatar 5.20 1.90
avatar 0.00 0.00
avatar

volnodur

Salman

36372.81 13296.39
avatar

pinokkio

Алена

2555.42 941.80
avatar 634.88 117.05
avatar 59.47 28.27
avatar 0.00 4.17
avatar

nobody

Иван

9587.13 3200.95
avatar 0.00 4.62
avatar 0.00 0.00
avatar

NonaUctor

NonaUctor

9363.90 3433.13
avatar

ginolga

Оля

9407.52 3441.46
avatar

RomanDo

Роман

2865.91 1061.11
avatar

Ishtatva

Ishtatva

6213.34 2313.53
avatar

atman123

максим

4417.71 1606.06
avatar 354.20 133.57
avatar

Anusha

Anna

73.51 60.16
avatar

votruh

Олег

3805.23 1399.24
avatar 0.00 -21.56
avatar 273.03 103.50