Персонаж
 
Сила
Карма
avatar

vidyaradja

Валера

39509.07 13755.32
avatar

Angel

Ангел

337.64 115.70
avatar

Arundhati

Арундхати

1.41 1.04
avatar 0.00 3.69
avatar

vd_jgd

Jai Gurudev

1.66 3.30
avatar

Dragon

Дракон

544681.63 171976.14
avatar 0.00 0.00
avatar

allayae

Натафка*

2399.69 912.69
avatar 145103.30 51754.00
avatar

arunima

Алеся

0.00 0.00
avatar

Katya

katya-Jnana

118857.92 43248.30
avatar

tkartseva

Tamara

143.16 81.47
avatar

Amin

Amin

147910.13 50952.20
avatar 6.92 2.54
avatar

Mira

Диана

32141.76 11689.70
avatar

tsiporet

Леонид

1092.67 392.33
avatar

Radha

Radhika

33619.74 11755.29
avatar

Alsiama

Алла

32963.82 12046.96
avatar

NEMO

NEMO

4.56 1.74
avatar 20.50 10.98
avatar

volnodur

Salman

36372.81 13296.39
avatar

pinokkio

Алена

2555.42 941.80
avatar

amitashi

Amitashi

40.45 -770.88
avatar 634.88 117.05
avatar 0.00 0.00
avatar

Shine

Shine

48829.61 16987.29
avatar

eibi

Никита

2.36 8.87
avatar 44.35 30.03
avatar

nobody

Иван

9587.13 3207.48
avatar

nimec77

Дмитрий

3730.89 1384.18