Персонаж
 
Сила
Карма
avatar

vidyaradja

Валера

38837.22 13514.36
avatar

6778019

Неизреченный

1045.70 397.17
avatar

NgoMa

Нго-Ма/Дракон

529876.56 167826.44
avatar 0.00 0.00
avatar

veter

veter-ok

143568.91 51254.27
avatar

Felix

Феликс

194389.13 68575.95
avatar

Shanti

Ирина

9672.75 3535.64
avatar

O-lyalya

Оля

3637.43 1346.58
avatar

andr14

Aндрей

27982.73 10281.22
avatar

tkartseva

Tamara

133.47 77.92
avatar

Amin

Amin

141730.94 48952.47
avatar

kiv111

Ирина

2085.92 780.13
avatar

BodhiSatprem

Лёха-ха

7619.09 2768.07
avatar

peresvet

Андрей

9692.00 3498.72
avatar

ayurveda-kiev

Лоскутова Светлана

20071.85 7366.00
avatar

Yota

Ира

23471.24 7719.04
avatar

Mira

Диана

32141.76 11689.70
avatar

Radha

Radhika

29318.37 10341.45
avatar

plisika

Леся

12994.14 4767.60
avatar

AjnaYoga

Александр

4618.19 1558.81
avatar

AmenRu

Митя

18642.08 6638.83
avatar

Alsiama

Алла

30551.95 11182.32
avatar

Metamax

Max

3426.98 1279.72
avatar

yukaoh

Юлия

12197.82 4509.34
avatar

dpimka

Димка

12505.44 4504.11
avatar 0.00 0.00
avatar

Natalya

Наталья

26720.66 9828.30
avatar

Calm

Calm

345.23 129.65
avatar

Avgur

Андрей

1.08 0.00
avatar

volnodur

Salman

36372.81 13296.39