Персонаж
 
Сила
Карма
avatar

vidyaradja

Валера

39482.26 13745.09
avatar

6778019

Неизреченный

1045.70 397.17
avatar

Dragon

Дракон

544659.25 171967.48
avatar 0.00 0.00
avatar 145103.30 51754.00
avatar

Felix

Феликс

195102.80 68952.50
avatar

Shanti

Ирина

9672.75 3535.64
avatar

O-lyalya

Оля

3775.51 1400.05
avatar

andr14

Aндрей

28268.06 10385.66
avatar

tkartseva

Tamara

143.16 81.47
avatar

Amin

Amin

147268.48 50768.11
avatar

kiv111

Ирина

2087.25 780.13
avatar

BodhiSatprem

Лёха-ха

7619.09 2768.07
avatar

peresvet

Андрей

9692.00 3498.72
avatar

ayurveda-kiev

Лоскутова Светлана

20073.14 7366.00
avatar

Yota

Ира

23472.03 7722.20
avatar

Mira

Диана

32141.76 11689.70
avatar

Radha

Radhika

32889.15 11534.69
avatar

plisika

Леся

12994.14 4767.60
avatar

AjnaYoga

Александр

5416.68 1814.64
avatar

AmenRu

Митя

18642.08 6638.83
avatar

Alsiama

Алла

32947.62 12041.02
avatar

Metamax

Max

3426.98 1279.72
avatar

yukaoh

Юлия

12197.82 4514.09
avatar

dpimka

Димка

12505.44 4504.11
avatar 0.00 0.00
avatar

Natalya

Наталья

26720.66 9828.30
avatar

Calm

Calm

345.23 129.65
avatar

Avgur

Андрей

1.08 0.00
avatar

volnodur

Salman

36372.81 13296.39