Персонаж
 
Сила
Карма
avatar

Omeshvara

Омешвара

24183.68 8374.44
avatar

Angel

Ангел

337.64 115.70
avatar

fractall

Полина

2035.73 779.98
avatar

Mak

Neuter

0.00 0.00
avatar

vd_jgd

Jai Gurudev

1.66 3.30
avatar 17.97 9.65
avatar

NgoMa

Нго-Ма/Дракон

540501.31 170914.27
avatar 0.00 0.00
avatar

veter

veter-ok

144069.47 51419.23
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar

hagen

Алексей

4601.14 1715.57
avatar

Felix

Феликс

195141.28 68899.72
avatar

Lamhita

Надежда

0.00 0.00
avatar

observer

Евгений

0.00 0.00
avatar

Shanti

Ирина

9672.75 3535.64
avatar

Dexy

Наталия

0.00 0.00
avatar

O-lyalya

Оля

3637.90 1346.58
avatar

andr14

Aндрей

27982.73 10281.22
avatar

tkartseva

Tamara

143.16 81.47
avatar

Amin

Amin

145873.48 50333.69
avatar

Urrsul

артур

228.82 101.48
avatar

kiv111

Ирина

2085.92 780.13
avatar

Yota

Ира

23472.03 7719.04
avatar

aramis

Марина

2779.11 1041.80
avatar

arta-zar

artazar

0.00 0.00
avatar

Mira

Диана

32141.76 11689.70
avatar

Radha

Radhika

30433.85 10732.55
avatar

plisika

Леся

12994.14 4767.60
avatar

AjnaYoga

Александр

5250.88 1780.46