Персонаж
 
Сила
Карма
avatar

Dragon

Дракон

544674.63 171973.42
avatar 145103.30 51754.00
avatar

dpimka

Димка

12505.44 4504.11
avatar

Shine

Shine

48829.61 16987.29
avatar

lento4ka

Ленточка

9585.97 3564.14
avatar

Mint

Дима

147731.05 52775.68
avatar

Atattvamasi

Анастасия

41386.64 13711.36
avatar

Anusha

Anna

73.51 60.16
avatar

votruh

Олег

3805.23 1399.24
avatar

ELENASHAR

Елена

4081.12 1508.51
avatar

DASHKA

Ирина

112697.23 37577.83
avatar

RunaSoulu

Алекс

27073.20 9929.53
avatar 56295.30 20063.09
avatar

Joseph1

Joseph

0.00 0.00