Персонаж
 
Сила
Карма
avatar

NgoMa

Нго-Ма/Дракон

539806.19 170714.05
avatar

veter

veter-ok

144046.25 51411.68
avatar

Katya

katya-Jnana

116743.43 42497.55
avatar

ayurveda-kiev

Лоскутова Светлана

20072.24 7366.00
avatar

Radha

Radhika

30232.06 10660.18
avatar 151.87 61.27
avatar

dpimka

Димка

12505.44 4504.11
avatar

volnodur

Salman

36372.81 13296.39
avatar

pinokkio

Алена

2555.42 941.80
avatar

Lesya

Леся

13291.45 4770.52
avatar

lav

Алек

1835.10 679.21
avatar

Vse_Horosho

agent

4500.78 1633.15
avatar

Eduard

Эдуард

959.37 345.25
avatar

alfin

Андрей

35541.05 13062.15
avatar 0.00 4.62
avatar

dima87

Дима

16399.58 5502.34
avatar 0.00 0.00
avatar

Eya

Мария

235326.70 85101.10
avatar

Katia-Katusha

Katia-Katusha

2746.45 1038.46
avatar 0.00 0.00
avatar

paradigma

макс

264.25 96.90
avatar 224.24 -112.08
avatar

Fialka

Наталья

3395.56 1264.86
avatar

prostoTA

Алёна

3536.19 1295.16
avatar

votruh

Олег

3805.23 1399.24
avatar 788.00 294.22
avatar

enso

Андрей

12413.62 3661.06
avatar

venus

венера

0.41 3.49
avatar

Lita

Larisa

37.76 19.04
avatar

RunaSoulu

Алекс

27073.20 9929.53