Персонаж
 
Сила
Карма
avatar

Omeshvara

Омешвара

24233.96 8381.57
avatar 0.67 0.24
avatar

vidyaradja

Валера

39509.07 13755.32
avatar

vd_jgd

Jai Gurudev

1.66 3.30
avatar

Dragon

Дракон

544681.63 171976.14
avatar 145103.30 51754.00
avatar

artazar

Артазар

17186.62 6356.47
avatar

sni

Дима

11645.25 4316.79
avatar

Shanti

Ирина

9672.75 3535.64
avatar

Katya

katya-Jnana

118857.92 43248.30
avatar

O-lyalya

Оля

3832.78 1421.02
avatar

andr14

Aндрей

28611.61 10512.39
avatar

Yota

Ира

23472.03 7722.20
avatar 6.92 2.54
avatar

Ratibor

ratibor

2284.72 830.73
avatar

Radha

Radhika

33621.00 11755.29
avatar

AjnaYoga

Александр

7027.54 2321.92
avatar

skvaya

skvay

294.68 118.44
avatar

Alsiama

Алла

32963.82 12046.96
avatar

dpimka

Димка

12505.44 4504.11
avatar

bara

BARA

47.52 17.31
avatar 0.00 0.00
avatar

volnodur

Salman

36372.81 13296.39
avatar

pinokkio

Алена

2555.42 941.80
avatar

amitashi

Amitashi

40.45 -770.88
avatar 634.88 117.05
avatar

integral-center

"Игра"

111.02 38.95
avatar 59.47 28.27
avatar

Shine

Shine

48829.61 16987.29
avatar

nobody

Иван

9587.13 3207.48