Персонаж
 
Сила
Карма
avatar

Omeshvara

Омешвара

24138.94 8374.44
avatar 0.67 0.24
avatar

vidyaradja

Валера

38837.22 13514.36
avatar

vd_jgd

Jai Gurudev

1.66 3.30
avatar

NgoMa

Нго-Ма/Дракон

515500.44 163647.45
avatar

veter

veter-ok

143032.34 51092.41
avatar

artazar

Артазар

15238.61 5648.38
avatar

sni

Дима

11645.25 4316.79
avatar

Shanti

Ирина

9672.75 3535.64
avatar

Katya

katya

110350.47 40215.09
avatar

O-lyalya

Оля

3341.99 1241.02
avatar

andr14

Aндрей

27982.73 10281.22
avatar

Yota

Ира

23469.75 7719.04
avatar 6.92 2.54
avatar

Ratibor

ratibor

2284.72 830.73
avatar

Radha

Radhika

29284.13 10330.32
avatar

GakuseiDo

Александр

3381.12 1114.15
avatar

skvaya

skvay

294.68 118.44
avatar

Alsiama

Алла

27316.20 10001.02
avatar

dpimka

Димка

12505.44 4504.11
avatar

bara

BARA

47.52 17.31
avatar 0.00 0.00
avatar

volnodur

Salman

36372.81 13296.39
avatar

pinokkio

Алена

2555.42 941.80
avatar

amitashi

Amitashi

40.45 -770.88
avatar 634.88 117.05
avatar

integral-center

"Игра"

111.02 38.95
avatar 59.47 28.27
avatar

Shine

Shine

48757.71 16960.97
avatar

nobody

Иван

9587.13 3200.95