Персонаж
 
Сила
Карма
avatar

Omeshvara

Омешвара

24240.20 8381.57
avatar

vidyaradja

Валера

40044.01 13939.90
avatar

Angel

Ангел

337.64 115.70
avatar

fractall

Полина

2035.73 779.98
avatar 17.97 9.65
avatar 0.00 0.00
avatar 145103.30 51754.00
avatar 543.52 195.16
avatar

Radha

Radhika

34211.42 11930.24
avatar

uzbek3

Михаил

660.66 258.18
avatar

pinokkio

Алена

2555.42 941.80
avatar

amitashi

Amitashi

40.45 -770.88
avatar

alfin

Андрей

35541.05 13062.15
avatar

maks

Анатолий

6243.36 2299.28
avatar

elle7770

elle7770

0.00 0.00
avatar

votruh

Олег

3805.23 1399.24
avatar

2b_neman

Андрей

11689.65 4207.30
avatar

Polka

Полина

1305.71 492.70
avatar

A_Hu

Анна

30965.13 10955.83
avatar

ELENASHAR

Елена

4081.12 1508.51
avatar

DASHKA

Ирина

114392.38 38097.16
avatar

pchelkine

Алиса

10744.76 3899.24
avatar 0.00 0.00
avatar

Divox

Divox

3325.90 1213.90
avatar

Taisha

Таня

11944.87 4358.58
avatar

Blackmore

Сергей

1997.35 554.45
avatar

NoskovMax

Макс

0.00 17.55
avatar

smilen

Елена Смирнова

16673.08 6107.68
avatar 56295.30 20063.51
avatar

Numenorih

Нуменорих

20.86 5.55