Персонаж
 
Сила
Карма
avatar

vd_jgd

Jai Gurudev

1.66 3.30
avatar 17.97 9.65
avatar

NgoMa

Нго-Ма/Дракон

529579.69 167724.81
avatar

veter

veter-ok

143567.64 51254.27
avatar

Felix

Феликс

194390.16 68575.95
avatar

artazar

Артазар

15736.97 5830.87
avatar

Katya

katya-Jnana

113771.82 41429.54
avatar

andr14

Aндрей

27982.73 10281.22
avatar

Amin

Amin

141720.77 48948.78
avatar

kiv111

Ирина

2085.92 780.13
avatar

auraz

Александр

26.77 12.04
avatar

ayurveda-kiev

Лоскутова Светлана

20071.85 7366.00
avatar

Yota

Ира

23471.24 7719.04
avatar

Mira

Диана

32141.76 11689.70
avatar

Radha

Radhika

29316.87 10341.45
avatar

plisika

Леся

12994.14 4767.60
avatar

Alsiama

Алла

30548.56 11181.09
avatar

Nau

Миша

12579.12 4483.40
avatar

Calm

Calm

345.23 129.65
avatar

Sky_ua

Сергей

21403.89 7799.80
avatar

volnodur

Salman

36372.81 13296.39
avatar

amitashi

Amitashi

40.45 -770.88
avatar

Shine

Shine

48757.71 16960.97
avatar 1201.41 440.76
avatar

eibi

Никита

2.36 8.87
avatar

nobody

Иван

9587.13 3200.95
avatar

matti

Сергей

3479.66 1277.08
avatar

nadezhda

Надя

1.25 5.63
avatar

Sakshe

Сакши

1845.73 328.83
avatar

Lesya

Леся

13291.45 4770.52