Персонаж
 
Сила
Карма
avatar

vd_jgd

Jai Gurudev

1.66 3.30
avatar 17.97 9.65
avatar

NgoMa

Нго-Ма/Дракон

436564.63 138883.89
avatar

veter

veter-ok

140199.94 50204.47
avatar

Felix

Феликс

187178.09 65899.14
avatar

artazar

Артазар

11642.06 4328.35
avatar

Katya

katya

110252.43 40180.13
avatar

andr14

Aндрей

27982.73 10281.22
avatar

Amin

Amin

125813.88 43676.15
avatar

kiv111

Ирина

2012.52 753.24
avatar 26.77 12.04
avatar

ayurveda-kiev

Лоскутова Светлана

20071.42 7366.00
avatar

Yota

Ира

23408.65 7710.77
avatar

Mira

Диана

32141.76 11694.41
avatar

Radha

Radhika

27342.13 9659.35
avatar

plisika

Леся

12994.14 4767.60
avatar

Alsiama

Алла

26121.06 9570.11
avatar

Nau

Миша

12106.24 4313.02
avatar

Calm

Calm

345.23 129.65
avatar

Sky_ua

Сергей

21403.89 7799.80
avatar

volnodur

Salman

36372.81 13296.39
avatar

amitashi

Amitashi

40.45 -774.54
avatar 1201.41 440.76
avatar

eibi

Никита

2.36 8.87
avatar

nobody

Иван

9587.13 3200.95
avatar

matti

Сергей

3479.66 1277.08
avatar

nadezhda

Надя

1.25 5.63
avatar

Sakshe

Сакши

1685.87 267.98
avatar

Lesya

Леся

13290.78 4766.21
avatar

lav

Алексей Литвинов

1835.10 679.21