Персонаж
 
Сила
Карма
avatar

Premlahma

Алевтина

0.00 10.90
avatar

Privet

Женя

182.82 79.09
avatar

shulyu

Виктория

1176.56 456.87
avatar 0.00 0.00
avatar

olgadalenko

ольга

0.00 0.00
avatar

TIRU

Игорь

0.00 0.00
avatar

Punita

Анна

2.44 23.15
avatar

Ishtatva

Ishtatva

6146.38 2285.96