Персонаж
 
Сила
Карма
avatar

juliapopova

Julia

0.00 4.53
avatar

Bulkin

Borya

58.90 47.06
avatar

Diana

Diana Dar

11858.89 4231.48
avatar

Rayado

ANTON

12593.55 4285.46
avatar

Oly

0.00 0.00
avatar

JuKa

Юлия

13623.54 4421.10
avatar 148.90 49.11