Персонаж
 
Сила
Карма
avatar

juliapopova

Julia

476.75 172.69
avatar

Bulkin

Borya

58.90 47.06
avatar

Diana

Diana Dar

12421.27 4430.88
avatar

Oly

0.00 0.00
avatar

JuKa

Юлия

13623.54 4421.10
avatar 148.90 49.11