avatar 0.00 -4.88
avatar 0.00 -4.96
avatar 0.00 -5.12
avatar

almira-a

Альмира

0.00 -5.12
avatar 0.00 -5.20
avatar 0.00 -5.24
avatar 0.00 -5.24
avatar 0.00 -5.24
avatar 0.00 -5.24
avatar 0.00 -5.24
avatar

fill200505

Олег

0.00 -5.24
avatar

ktp

0.00 -5.49
avatar

Karman

Роман Львович

19.61 -5.50
avatar

vah1

А. Кульков

0.00 -5.51
avatar 0.00 -5.56
avatar 19.38 -5.80
avatar

ta-tu

Таня

0.00 -6.19
avatar 0.30 -6.67
avatar

optimistic

Геннадий

37.17 -6.75
avatar 15.85 -7.39
avatar 5.98 -7.55
avatar

Natyahadhara

Нитьяхадхара

131.28 -8.17
avatar

MTD

Сергей

52.34 -8.60
avatar 0.27 -8.77
avatar 0.00 -8.77
avatar 0.00 -8.78
avatar

Aura

Aura

7.32 -9.33
avatar

comrade

Евгений

0.00 -9.75
avatar 0.00 -10.13
avatar 0.52 -10.14
avatar 1.72 -10.22
avatar 0.00 -10.82
avatar 0.00 -10.92
avatar 0.00 -11.00
avatar 0.00 -11.12
avatar 0.33 -11.48
avatar 0.00 -11.64
avatar

Anandamuni

Anandamuni

5.15 -11.68
avatar 1.96 -12.17
avatar

IRISHA

ИРИНА

0.00 -12.30
avatar 0.60 -12.37
avatar

Nirvana9

Аркадий

0.38 -13.16
avatar 0.00 -13.26
avatar 0.00 -14.40
avatar 0.46 -14.63
avatar

Umnik

Вячеслав

0.55 -15.03
avatar 0.00 -15.28
avatar 0.00 -15.30
avatar

djx3x

денис

0.58 -15.70
avatar

Nayatl

Pavel

0.00 -15.93